Trong lớp này, học cách chơi đàn piano bậc thầy như một.