Nghe nhạc tại Trung Quốc với một con chó đang chơi piano

Nghe-nhạc-tại-trung-quốc-với-một-con-chó-đang-chơi-piano

Bắt chước con chó bằng cách bấm vào phím bên phải của cây đàn piano.

Biểu quyết 313
Đối với 257
Nhược điểm 56
Lưu ý 0.8210862619808307
9